ÇALTILAR HÖYÜK


Çaltılar Höyük Likya Bölgesi’nin kuzeyinde, Oinoanda ve Balbura Antik Kentlerine yakın bir mesafede konumlanan önemli ve uzun süreli bir yerleşim yeridir.  Höyük, Geç Kalkolitik (M.Ö 4000-3000) Dönemden başlayarak M.Ö. 6. yüzyılın ortalarına kadar (Pers İşgaline rastlayan dönem) iskan edilmiştir. Fakat bu dönem sonrası kullanım ve iskan için yeterli kanıtlar mevcut değildir. Höyükte, Bristol ve Liverpool Üniversiteleri tarafından 2008 – 2010 yılları arasında yapılan yüzey araştırması buluntularının niteliği bakımından; yazlık meralarda (yayla) kurulmuş ve önemli bir yüksekliğe sahip olan (1.250 m) konumuna rağmen, yerleşim yerinin diğer Anadolu ve Ege Bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve özellikle Erken Tunç Çağı ve Geç Demir Çağlarında büyük ihtimalle sadece küçük bir mevsimlik tarım alanı olmaktan daha fazlasını sunduğu söylenebilir. M.Ö.  II. Bine ait kalıntılar bu dönem için yerleşimin niteliği açısından daha fazla açıklama yapılmasına şu an imkan vermeyecek kadar sınırlıdır, fakat yazılı kaynaklarda Lukka halkına ve yerleşimine pek çok referans verildiği halde, özellikle de bu bölgede bu döneme ait arkeolojik kalıntıların yetersizliği göz önüne alındığında kendi başına önemlidir. 
 
 

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden Fethiye Müze Müdürlüğü sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.