ARSADA
Arsada, Ksanthos Vadisi’nin gerisinde ve yüksekte Akdağ’ın (antik Massikytos Dağı) yanındaki ovada yer alır. Denizden yüksekliği yaklaşık 915 metredir. Buraya yol olmadığından şehre Kayadibi’nden uzun ve dik bir patikayla ulaşılır.
Antik dönem yazarları tarafından bahsedilmeyen Arsada’nın varlığı burada ele geçen ‘Arsadalı’ların onurlandırma kararı’ ve antik kentin isminin yakınlardaki Arsaköy’de süregelmesiyle saptanabilmiştir.
Köyün batısında uzun ve alçak bir tepe yer alır. Vadiye doğru olan batı kısmında tırmanılması olanaksız bu tepenin doğu yamacının orta kısımlarında yaklaşık 2.5 metre kalınlığında harçsız bir duvar yer alır; duvarın 274 metrelik bölümü korunmuştur. Duvar kuzey uçta 9 m2 büyüklüğünde bir kuleye bağlanır kule özenli yerleştirilmiş büyük poligonal bloklardan oluşmakta olup muhtemelen erken Hellenistik Döneme aittir.
Şehirde ise hiçbir yapı ayakta kalmamıştır. Ancak köyün içinde ve çevresinde çoğu gotik lahit biçiminde olan Likya Mezarları bulunmaktadır. Bunlardan birinin kısa yanlarında insan başları betimlenmiştir ancak lahitlerin çoğu günümüzde harap durumdadır. En az bir tane ev tipi kaya mezarı vardır ve çevreye pek çok işlenmiş yazıtlı blok dağıtılmıştır. Yazıtların hemen hemen hepsi mezar kitabesidir. Spratt, kısmen eksik üç Likya yazıt gördüğünü belirtse de bunlardan hiç biri bulunamamıştır. 
 
 

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden Fethiye Müze Müdürlüğü sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.