1 2 3 4 5 6 7 8

Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerler olan müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünlerinin sergilenmek amacıyla toplandığı kurumlardır. Müzeler, milletlerin yüzyıllar boyunca toprak altında kalmış eserlerinin çıkartılarak gelenek, inanç ve yaşam tarzlarının en somut bir biçimde günümüz insanlarının bilgisine sunulduğu yerlerdir.
Fethiye Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında Victoria Gallery Museum ortaklığı ve FETAV’ın desteği ile yürütülmekte olan Işıklar Ülkesini Aydınlatmak isimli projenin amaçları; halkın kültür mirası konusundaki farkındalığını arttırmak ve bu şekilde eski eser ticaretini önlemek, çocuklarımızın eğitim becerilerini geliştirmek, müzemiz ve ören yerlerimizi ziyaret eden çocukların sayılarını arttırmak, vatandaşlarımız için uzun vadeli ekonomik zenginlik yaratmak ve bölgemize sürdürülebilir miras eğitim ve kültür turizmini tanıştırmaktır.
Liverpool Universitesi Victoria Gallery Museum’un ortağımız olarak bulunduğu bu projede Türkiye ve İngiltere’deki müzeler arasında müzecilik uygulamaları,


Antik Kentlerde yapılan kazılarla ilgili bilgi değişimi, tarihi eserlerin korunması ile ilgili ortak toplumsal farkındalığın yaratılması, iki ülke sivil toplumu ve kurumları arasında uzun vadeli işbirliği sağlanması ve ortak tarih mirasının gelecek kuşaklara aktarılması projenin hedefleri arasındadır.
Proje faaliyetleri arasında Fethiye ve çevresindeki Antik Kentler yakınında yaşayan halkı ve özelliklede çocukların tarihi eser hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacak eğitim malzemelerinin bulunduğu 4 adet eğitim merkezi oluşturulması bulunmaktadır. Işıklar Ülkesini Aydınlatmak isimli projemizde öncelikle Fethiye Merkezindeki okullar ve Antik Kentlerin yakınında bulunan okullar eğitim çalışmalarına dahil edilmiştir. Toplamda 17900 öğrenciye ulaşmayı hedeflediğimiz projemiz kapsamında hazırlanacak olan Fethiye Müzesi internet sitesinde, yapılan faaliyetler ve çocukların eğitiminde kullanılacak olan oyunlara ulaşılması mümkündür.
Proje etkilerinin proje sonrasında da devam ettirilmesini sağlamak üzere, müzecilik alanı ile ilgili bilgilerin ve eğitim malzemelerinin yer aldığı bilgiler, Fethiye Müzesi proje internet sayfası, proje kapsamında hizmet vermektedir.


 
 

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden Fethiye Müze Müdürlüğü sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.